23 آذر 1396 ساعت 20:31

درخواست مشارکتها

لطفا اطلاعات زیر را بادقت وارد نمائید

اطلاعات فردی:

نام
لطفا نام خانوداگی را وارد کنید

نام خانوادگی
لطفا شماره همراه را وارد کنید

کد ملی (*)
لطفا نام خانوداگی را وارد کنید

شماره همراه(*)
لطفا شماره همراه را وارد کنید

ایمیل
ایمیل نامعتبر می باشد

مشخصات محل سکونت:

آدرس(*)
لطفا نام خانوداگی را وارد کنید

تلفن ثابت(*)
لطفا شماره همراه را وارد کنید

( همراه با پیش شماره )

نوع مشارکت:

نوع مشارکت:
ورودی نامعتبر

نقدی

نوع پرداخت
ورودی نامعتبر

شماره حساب جاری جام ملت :4858286671 یا شماره کارت 6900-3605-3379-6104
به نام موسسه خیریه خدمتگذاران زائران پیاده حضرت رضا توس

مبلغ فیش
لطفا شماره همراه را وارد کنید

شماره فیش:
لطفا نام خانوداگی را وارد کنید

تاریخ فیش
لطفا شماره همراه را وارد کنید

آدرس درخواستی ارسال
لطفا نام خانوداگی را وارد کنید

تعداد قلک
لطفا شماره همراه را وارد کنید

غیر نقدی

نوع کمک غیر نقدی
ورودی نامعتبر

لوازم صبحانه
ورودی نامعتبر

لطفا (اقلام - مقدار / تعداد -مبلغ و توضیحات ) را وارد نمایید.

لوازم نهار و شام
ورودی نامعتبر

لطفا (اقلام - مقدار / تعداد -مبلغ و توضیحات ) را وارد نمایید.

لوازم یکبار مصرف
ورودی نامعتبر

لطفا (اقلام - مقدار / تعداد -مبلغ و توضیحات ) را وارد نمایید.

لوازم شخصی
ورودی نامعتبر

لطفا (اقلام - مقدار / تعداد -مبلغ و توضیحات ) را وارد نمایید.

لوازم بهداشتی
ورودی نامعتبر

لطفا (اقلام - مقدار / تعداد -مبلغ و توضیحات ) را وارد نمایید.

لوازم محورها
ورودی نامعتبر

لطفا (اقلام - مقدار / تعداد -مبلغ و توضیحات ) را وارد نمایید.

اسکان صلواتی

آدرس
لطفا نام خانوداگی را وارد کنید

تعداد اطاق
لطفا شماره همراه را وارد کنید

ظرفیت زن یا مرد
لطفا شماره همراه را وارد کنید

نوع اسکان
ورودی نامعتبر

توضیحات
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر است

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

تا قسمتی ابری

-1°درجه

مشهد مقدس

تا قسمتی ابری
جمعه -۴°درجه / ۶°درجه تا قسمتی ابری
شنبه ۰°درجه / ۹°درجه آفتابی
یکشنبه ۰°درجه / ۹°درجه آفتابی